Kursai reglementuojamosioms procedūroms

Reglamentuojamosios procedūros, tai išskirtinės chirurginės procedūros, kurias gydytojas odontologas turi teisę atlikti tik įgijęs papildomą profesinę kvalifikaciją.

KAS REGLAMENTUOJA ŠĮ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ?

Gydytojo odontologo kompetenciją apibrėžianti medicinos normos MN 42:2011 „GYDYTOJAS ODONTOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ 16.24. punkte nurodoma, kad gydytojas odontologas: „baigęs atitinkamą profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą ir gavęs pažymėjimą Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nustatyta tvarka, atlikti lopo operaciją (esant išplitusiam patologiniam procesui), dantenų plastiką, alveolinio kaulo augmentaciją, osteoplastiką periodonto ir (ar) dantų implantacijos operacijų metu, viršutinio žandikaulio ančio dugno vienmomentį pakėlimą.“

KĄ REGLAMENTUOJA ODONTOLOGŲ RŪMŲ NUSTATYTA TVARKA?

 • Reikalavimus praktinio mokymo bazei ir praktinio mokymo vadovui.

UAB Medproject klinikinė bazė įvertinta ir patvirtinta LR Odontologų rūmų nustatyta tvarka, tinkama baze šiems mokymams. Praktinio ir teorinio mokymo vadovu patvirtintas gydytojas odontologas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas, medicinos mokslų daktaras Gintaras Janužis.

 • Reikalavimus kursų programoms.

UAB Medproject sukurtos mokymo programos atitinka LR Odontologų rūmų nustatytą tvarką. Šios programos ištobulintos ir pritaikytos gydytojų odontologų tobulinimui panaudojant originalią kreditų sistemą. Reglamentuojamųjų paslaugų yra trys mokymo moduliai po 30 kreditus. Kursantas bendrą kreditų skaičių gali surinkti jam tinkamu laiku, neilgiau, kaip per 6 mėnesius.

 • Reikalavimus kursų organizavimui.

Kursai organizuojami realizuojant trijų dalių programą, kuri susideda iš:

 1. savarankiškų studijų, kurioms skirta 10 kreditų;
 2. teorinio parengimo, kuris vertinamas 5 kreditai (8 akademinės val.);
 3. praktinis parengimas sudarantis 15 kreditų (24 akademinės val.).

Tuo pagrindu sudaryti trys teminiai moduliai po 30 kreditų:

 1. Osteoplastika (augmentacija) dantų implantacijos ir paciento paruošimo dantų implantacijai tikslu.
 2. Viršutinio žandikaulio ančio dugno pakėlimas uždaruoju būdu.
 3. Minkštųjų audinių chrurgija dantų implantacijos ir paciento paruošimo dantų implantacijai tikslu.

Tai rodo, kad mokymuose pagrindinis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių įsisavinimui ir tobulinimui.

KAIP DALYVAUTI KURSUOSE?

 • Registracija į kursus.

Registracijai reikia užpildyti „Kursanto anketą“, išsiųsti nurodytu adresu info@medproject.lt ir gauti patvirtinimą. Tapus kursantu reikia: išsirinkti vieną ar kelias kursų programas; pasirašyti dalyvavimo kursuose sutartį ir sudaryti asmeninį kursų grafiką.

Kursams pasibaigus (įvykdžius kursų programą) jums bus išduoti sertifikatas su priedu su kursų vadovo parašu. Šį dokumentą jums bus privaloma registruoti LR Odontologų rūmų Licencijavimo komisijoje. Tik Rūmuose registruotas ir patvirtintas sertifikatas jums suteiks teisę teikti reglamentuojamųjų procedūrų paslaugas.

 • Dalyvavimo mokestis.

Dalyvavimas vieno modulio kursuose kainuoja 1200 €. Mokestis mokamas pasirašius sutartį.