Apie mus

„Medproject“ pagrindinė veikla nukreipta odontologijos ir burnos chirurgijos paslaugų teikimo, tobulinimo ir valdymo kryptimis.

Klinikinė veikla vykdoma modernioje odontologijos klinikoje. Joje teikiamos visų odontologijos ir veido ir žandikaulių chirurgijos specialistų paslaugos. Gydymas orientuotas į estetinį, funkcinį ir kompleksinį kramtymo funkcijos atstatymą ar sukūrimą. Taikomos naujausios tyrimo ir gydymo technologijos.

Klinikos personalas pastoviai vykdo aktyvą mokslinę tiriamąją veiklą. Analizuojami ir vertinami klinikinio darbo rezultatai. Vykdomi eksperimentiniai tiriamieji darbai. Dalyvaujama mokslinių tyrimų jungtiniuose projektuose. Tiriamoji veikla nukreipta taikomąja ir fundamentine kryptimis.

Klinikos personalas – tai profesinę patirtį sukaupę specialistai. Mes organizuojame konferencijas, praktinius, individualius ir grupinius mokymus. Edukologiniai projektai vykdomi klinikoje, kituose Lietuvos miestuose ir už Lietuvos ribų. Viena tolimiausių šalių, kurioje mes organizuojame tęstinius periodinius mokymus, yra Mongolija.

Organizuojame mokymus, teikiame konsultacijas odontologijos verslo ir vadybos klausimais. Konsultuojame praktiniais organizaciniais ir teisiniais klausimais.